Nieuws Thuiszorg Centrale Nederland

HKZ Certificaat behaald

Donderdag 7 mei heeft KIWA een audit uitgevoerd bij Stichting Zorgzuster (nu Thuiszorg Centrale Nederland) ten behoeve van het HKZ Kwaliteitsmanagementsysteem. Vol trots mogen wij mededelen dat Stichting Zorgzuster (nu Thuiszorg Centrale Nederland) het certificaat HKZ Zorg en Welzijn heeft behaald. Het certificaat is op 15 mei door KIWA afgegeven. Met dit keurmerk kunnen wij…

De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in

De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet. Deze video geeft een korte uitleg.   De Wet zorg en dwang vervangt een andere, oude wet: de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Aan mensen met dementie moeten vrijheid en…