Klachten

Bent u niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en ondersteuning die u ontvangt. Het kan echter voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geleverde zorg/ondersteuning. Wij horen dit graag van u, want alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit (verder) verbeteren.

 

Klachtenfunctionaris

We hebben een klachtenreglement en een klachtenfunctionaris. Bent u ontevreden? Dan vragen wij u om zich in de eerste plaats direct tot de zorgmedewerker of manager te wenden om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. U kunt een klacht ook te allen tijde rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris indienen. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail. Vermeld in uw e-mail in welke regio u woont en op welk telefoonnummer u gebeld kunt worden.

 

Adres

Email: r.smeets@thuiszorgcentralenederland.nl

 

Klachtenreglement

Thuiszorg Centrale Nederland voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en is tevens aangesloten bij Klachtenportaal Zorg als erkende geschilleninstantie. Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.klachtenportaalzorg.nl

Klachtenreglement Thuiszorg Centrale Nederland