Klachten

Bent u niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en ondersteuning die u ontvangt. Het kan echter voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geleverde zorg/ondersteuning. Wij horen dit graag van u, want alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit (verder) verbeteren.

 

Klachtenfunctionaris

We hebben een klachtenreglement en een klachtenfunctionaris. Bent u ontevreden? Dan vragen wij u om zich in de eerste plaats direct tot de zorgmedewerker of manager te wenden om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. U kunt een klacht ook te allen tijde rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris indienen. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail. Vermeld in uw e-mail in welke regio u woont en op welk telefoonnummer u gebeld kunt worden.

 

Adres

Email: klachtenfunctionaris@thuiszorgcentralenederland.nl

 

Klachtenreglement

Thuiszorg Centrale Nederland voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en is tevens aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Klachtenreglement Thuiszorg Centrale Nederland