Cliënttevredenheid

Metingen

We gaan voor hoogwaardige kwaliteit en staan open voor verbeterpunten. We zullen u regelmatig vragen of u tevreden bent. Dat doen we bij de start van de thuiszorg en bij de afsluiting. Ook tussendoor zullen wij polsen of alles naar wens verloopt. Heeft u een op- of aanmerking, dan kunt u die natuurlijk altijd kwijt bij uw zorgprofessional of via het centrale nummer bij de manager.

Elke twee jaar vragen wij u om een enquête in te vullen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. U kunt dan uw mening geven.

Verder wordt jaarlijks een landelijke zorginhoudelijke meting uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van onze zorg. Wij stellen het zeer op prijs als u meedoet aan deze meting.

 

Kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend

We zijn in het bezit van het HKZ-certificaat: de belangrijkste kwaliteitsnorm in de Zorg- en Welzijnssector. We voldoen dus aan alle eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Regelmatig wordt getoetst of we nog altijd voldoen aan alle eisen.

 

Deel uw ervaring

Door uw ervaring met ons te delen laat u zien wat goed gaat in de zorg en wat beter kan. Uw ervaring helpt anderen om hun zorgaanbieder te kiezen en het helpt zorgaanbieders om de zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen. U kunt uw ervaring met de zorg delen via Zorgkaart Nederland.