Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Thuiszorg Centrale Nederland. Ze regelen uw rechten en uw plichten en die van ons als zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

 

Wie hebben de Algemene Voorwaarden gemaakt?

De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door: ActiZ en BTN (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten).

De Algemene Voorwaarden zijn aangepast omdat de nieuwe privacywet (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing is. U krijgt de Algemene Voorwaarden op papier en/of via de website.

Kunt u met de zorgaanbieder andere afspraken maken over de zorg?

In overleg met de zorgaanbieder kunt u andere afspraken maken. Deze afspraken worden dan apart vastgelegd in het zorgplan. Het zorgplan wordt door de wijkverpleegkundige samen met u opgesteld.

 

Wat zijn uw rechten?

De belangrijkste zijn:

 • U ontvangt duidelijke informatie over de zorg die de zorgaanbieder biedt. Deze informatie krijgt u op papier, mondeling of via de website van de zorgaanbieder.
 • U krijgt informatie over de zorg die vergoed wordt vanuit de verzekering.
 • U krijgt informatie over aanvullende diensten waaruit u kunt kiezen en die u zelf moet betalen. U bent niet verplicht om aanvullende diensten af te nemen.
 • De zorgaanbieder vertelt u hoe hij omgaat met uw persoonlijke gegevens.
 • U heeft recht op veilige zorg en veilige hulpmiddelen.
 • Als u zorg krijgt van meer aanbieders, dan stemmen zij dat met elkaar af. Ook spreken zij af wie eindverantwoordelijk is voor de zorg die u krijgt.

 

Wat zijn uw plichten?

De belangrijkste zijn:

 • U moet de zorgaanbieder informatie geven over onder andere uw gezondheid en de medicijnen die u op dat moment gebruikt.
 • U en uw naasten moeten zich houden aan de huisregels, als deze van toepassing zijn.
 • U moet de rekeningen van de zorgaanbieder op tijd betalen.
 • U moet ervoor zorgen dat de medewerkers van de zorgaanbieder veilig hun werk kunnen doen.
 • Bovenstaande tekst is een publieksversie van de Algemene Voorwaarden VVT.
 • Deze informatie komt niet in de plaats van de Algemene Voorwaarden VVT.

 

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden VVT :

Algemene Voorwaarden (algemeen deel)
Algemene Voorwaarden (module wijkverpleging)
Algemene Voorwaarden (module MPT en VPT)